Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, przekazywane przez Zamawiającego poprzez formularze dostępne na stronie Sklepu internetowego agabasko.pl, podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883)

  1. Administratorem danych jest: Szymon Skoczek, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź
  2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówienia, złożonego przez formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego agabasko.pl oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną drogą elektroniczną.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawdo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
  5. Brak zgody na podanie i przetwarzanie, modyfikacja oraz żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych może skutkować niemożliwością zrealizowania zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną drogą elektroniczną.